Uutiset ja tiedotteet

Kemin VPK 120-vuotta

1890-luvulla palojen sammutus Kemissä oli kaupunkilaisten yhteisenä vastuuna. Palojärjestyksen mukaan järjestysoikeus valitsi kaikkien kaupunkilaisten keskuudesta jäsenet palokuntaan. Keväällä 1898 paikkakunnan sanomalehdessä, Perä-Pohjalaisessa, julkaistiin yleisökirjoitus, jossa viitattiin kaupungissa tapahtuneisiin tulipaloihin ja korostettiin ”wakinaisen palokunnan” riittämättömyyttä nyt ”kun talo on tehty talon wiereen”.

Noin kuukausi yleisökirjoituksen jälkeen, 12.3.1898, samassa lehdessä julkaistiin ilmoitus, jossa "kaikkia arwoisia Kemin kaupunkilaisia, jotka harrastawat Wapaaehtoisen palosammutuskunnan perustamista, pyydetään täten kokoontumaan keskustelemaan ja päättämään perustetaanko wapaaehtoinen palonsammutuskunta kaupunkiimme".

Kemin VPK:n perustava kokous pidettiin 13.3.1898 kello 16 kaupungin lukuhuoneella. Kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Kaarlo Lindroos. Kokoukseen osallistui noin 60 kaupunkilaista, joista palokunnan toimintaa ja sääntöjä valmistelemaan valittiin kymmenhenkinen toimikunta. Palokunta jaettiin neljään osastoon; vesi-, sammutus-, pelastus- ja vartijaosastoihin. Nais- tai nuorisotoimintaa ei alkuaikoina ollut.

Kemin VPK:n perustamisesta tulee tänään kuluneeksi tasan 120-vuotta. Kuluneiden vuosikymmenten aikana palokunnan rooli on vaihtunut muun kehityksen mukana.

Nykyisin Kemin VPK:ssa on kolme toimivaa osastoa; hälytysosasto, naisosasto ja nuoriso-osasto. Nuoriso-osaston alaisuudessa toimii myös varhaisnuorten ryhmä. Jäseniä palokunnassa on kaikkiaan noin 60 henkilöä. Palokunta on solminut sammutussopimuksen Lapin pelastuslaitoksen kanssa ja toimii pelastuslaitoksen täydennyspalokuntana.


Vuosien varrella otettuja kuvia toiminnastamme löydät täältä.

Voit lukea lisää palokuntamme historiasta täältä. Mikäli palokuntaharrastus kiinnostaa sinua, klikkaa tästä.

Takaisin