Naisosasto

Osaston historiaa | Yhteystiedot | Harjoitusohjelma

Hätänumeroon soittamisen opastusta 2005

Osaston toiminta

Osasto on perustettu alkuaan jo vuonna 1913, mutta ajan saatossa toiminta hiipui, kunnes vuonna 1972 naisosasto aloitti toimintansa uudelleen. Osastoon kuuluu kymmenkunta naista. Naisosaston toimintaan kuuluu mm. turvallisuusviestintää, joka on keskittynyt eri ikäisille suunnattuihin kampanjoihin. Näissä kampanjoissa opetetaan toimimaan oikein tulipalon tai muiden onnettomuuksien sattuessa, siksipä juuri naisosaston toiminta on monipuolista, hyödyllistä ja ennen kaikkea mukavaa toimintaa!

Uusille jäsenille naisosasto järjestää perehdyttämiskoulutuksen omassa osastossaan, jossa tutustutaan kunnan palo- ja pelastustoimintaan, opetellaan alkusammutusta, ensiapua, kodin paloturvallisuutta ja tutustutaan VPK- työn kokonaisuuteen. Perehdytyksen jälkeen voi käydä muita VPK-toimintaan suunnattuja kursseja/koulutuksia kiinnostuksen mukaan.

Osaston yhteystiedot

Naisosaston toiminnasta ja osastoon liittymisestä saat lisätietoja osaston johtajalta alla olevasta sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta.


Osaston johtaja
Merja Liuski

  • 045 263 8555

  • naisosastonjohtaja@keminvpk.fi